คลังเก็บของ

Premium Stash Tab Bundle
200
ซื้อ
เพิ่มแท็บพรีเมียมเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด) สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา

Premium Stash Tab Bundle

เพิ่มแท็บพรีเมียมเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด) สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา
คุณสามารถตั้ง คลังเก็บของพรีเมี่ยม ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
6x Premium Stash Tab
240
ประหยัดไป:
40
200
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
ประหยัดไป
40
Loading...
Blight Stash Tab
40
ซื้อ
เพิ่มคลัง Blight ลงในบัญชีของคุณ ซึ่งคลัง Blight นี้สามารถเก็บ น้ำมัน ได้ชนิดละ 5,000 ชิ้น และ แผนที่ Blight ได้ชนิดละ 60 ชิ้น

Blight Stash Tab

เพิ่มคลัง Blight ลงในบัญชีของคุณ ซึ่งคลัง Blight นี้สามารถเก็บ น้ำมัน ได้ชนิดละ 5,000 ชิ้น และ แผนที่ Blight ได้ชนิดละ 60 ชิ้น
คุณสามารถตั้ง คลัง Blight ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
40
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Metamorph Stash Tab
40
ซื้อ
เพิ่มคลัง Metamorph ลงในบัญชีของคุณ ซึ่งคลัง Metamorph นี้สามารถเก็บ ตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ชนิดละ 5,000 ชิ้น และชิ้นส่วนอวัยวะได้ชนิดละ 50 ชิ้น

Metamorph Stash Tab

เพิ่มคลัง Metamorph ลงในบัญชีของคุณ ซึ่งคลัง Metamorph นี้สามารถเก็บ ตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ชนิดละ 5,000 ชิ้น และชิ้นส่วนอวัยวะได้ชนิดละ 50 ชิ้น
คุณสามารถตั้ง คลัง Metamorph ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
40
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Delirium Stash Tab
40
ซื้อ
เพิ่มคลัง Delirium ลงในบัญชีของคุณ ซึ่งคลัง Delirium นี้สามารถเก็บ Orb of Delirium แต่ละแบบและ Simulacrum ได้อย่างละ 5,000 ชิ้น

Delirium Stash Tab

เพิ่มคลัง Delirium ลงในบัญชีของคุณ ซึ่งคลัง Delirium นี้สามารถเก็บ Orb of Delirium แต่ละแบบและ Simulacrum ได้อย่างละ 5,000 ชิ้น
คุณสามารถตั้ง คลัง Delirium ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
40
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Delve Stash Tab
40
ซื้อ
เพิ่มคลัง Delve ให้กับบัญชีของคุณ คลังนี้สามารถเก็บฟอสซิลและ Resonator ได้อย่างละ 5000 ชิ้น

Delve Stash Tab

เพิ่มคลัง Delve ให้กับบัญชีของคุณ คลังนี้สามารถเก็บฟอสซิลและ Resonator ได้อย่างละ 5000 ชิ้น
คุณสามารถตั้ง คลัง Delve ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
40
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Unique Collection Tab
140
ซื้อ
เพิ่มแท็บสะสมไอเทมยูนิคให้กับบัญชีของคุณ แท็บนี้สามารถเก็บไอเทมยูนิคได้อย่างละชิ้น

Unique Collection Tab

เพิ่มแท็บสะสมไอเทมยูนิคให้กับบัญชีของคุณ แท็บนี้สามารถเก็บไอเทมยูนิคได้อย่างละชิ้น
คุณสามารถตั้ง คลังสะสมไอเทมยูนิค ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
140
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Map Stash Tab
150
ซื้อ
เพิ่มแท็บหีบแผนที่ Map Stash ให้บัญชีของผู้เล่น โดยหีบแผนที่จะเก็บไอเท็มได้ 72 ชิ้นต่อประเภทแผนที่

Map Stash Tab

เพิ่มแท็บหีบแผนที่ Map Stash ให้บัญชีของผู้เล่น โดยหีบแผนที่จะเก็บไอเท็มได้ 72 ชิ้นต่อประเภทแผนที่
คุณสามารถตั้ง คลังเก็บแผนที่ ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Currency Stash Tab
75
ซื้อ
เพิ่ม Currency Stash Tab ไปที่บัญชีของคุณ. Currency Stash Tabs สามารถบรรจุต่อชนิดของ currency ถึง 5,000 ชิ้น

Currency Stash Tab

เพิ่ม Currency Stash Tab ไปที่บัญชีของคุณ. Currency Stash Tabs สามารถบรรจุต่อชนิดของ currency ถึง 5,000 ชิ้น
คุณสามารถตั้ง คลังเก็บเคอเรนซี่ ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
75
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Premium Quad Stash Tab
150
ซื้อ
เพิ่ม Premium Quad Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Premium Quad Stash Tab มีพื้นที่มากกว่า Stash Tab ธรรมดาสี่เท่า

Premium Quad Stash Tab

เพิ่ม Premium Quad Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Premium Quad Stash Tab มีพื้นที่มากกว่า Stash Tab ธรรมดาสี่เท่า
คุณสามารถตั้ง คลังเก็บของยักษ์พรีเมี่ยม ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Upgrade to Premium Stash Tab
15
ซื้อ
อัพเกรดแท็บที่มีอยู่ในที่เก็บของส่วนกลางของคุณเป็นพรีเมียมแท็บ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา

Upgrade to Premium Stash Tab

อัพเกรดแท็บที่มีอยู่ในที่เก็บของส่วนกลางของคุณเป็นพรีเมียมแท็บ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา
คุณสามารถตั้ง คลังเก็บของพรีเมี่ยม ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
15
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stash Tab Bundle
150
ซื้อ
เพิ่มแท็บเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด)

Stash Tab Bundle

เพิ่มแท็บเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด)
6x Extra Stash Tab
180
ประหยัดไป:
30
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
ประหยัดไป
30
Loading...
Premium Stash Tab
40
ซื้อ
เพิ่มพรีเมียมแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา

Premium Stash Tab

เพิ่มพรีเมียมแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา
คุณสามารถตั้ง คลังเก็บของพรีเมี่ยม ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
40
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Extra Stash Tab
30
ซื้อ
เพิ่มแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ

Extra Stash Tab

เพิ่มแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Essence Stash Tab
40
ซื้อ
เพิ่ม Essence Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Essence Stash Tab สามารถรับประเภท Essence แต่ละใบได้ 5000

Essence Stash Tab

เพิ่ม Essence Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Essence Stash Tab สามารถรับประเภท Essence แต่ละใบได้ 5000
คุณสามารถตั้ง คลังเก็บ Essence ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
40
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Divination Stash Tab
50
ซื้อ
เพิ่ม Divination Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Divination Stash Tab สามารถเก็บไพ่พยากรณ์แต่ชนิดได้สูงสุด 5000 ใบ

Divination Stash Tab

เพิ่ม Divination Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Divination Stash Tab สามารถเก็บไพ่พยากรณ์แต่ชนิดได้สูงสุด 5000 ใบ
คุณสามารถตั้ง คลังเก็บการ์ด ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
50
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Fragment Stash Tab
75
ซื้อ
เพิ่มแท็บหีบเก็บชิ้นส่วนเข้าบัญชี ซึ่งจะสามารถเก็บชิ้นส่วนได้ 5,000 ชิ้นต่อประเภท

Fragment Stash Tab

เพิ่มแท็บหีบเก็บชิ้นส่วนเข้าบัญชี ซึ่งจะสามารถเก็บชิ้นส่วนได้ 5,000 ชิ้นต่อประเภท
คุณสามารถตั้ง คลังเก็บชิ้นส่วน ให้เป็นสาธารณะได้ ทำให้ไอเทมที่วางไว้ถูกแสดงในเว็บไซต์ขายของและเครื่องมืออื่นๆ
75
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...