แท็บหีบ

Premium Stash Tab Bundle
200
เพิ่มแท็บพรีเมียมเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด) สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา

Premium Stash Tab Bundle

เพิ่มแท็บพรีเมียมเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด) สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา
Premium stash tabs สามารถถูกแสดงเป็นสาธารณะ, อนุญาตให้พวกเขาทำงานร่วมกับเครื่องมือแลกเปลี่ยนชุมชน
6x Premium Stash Tab
240
ประหยัดไป:
40
200
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ประหยัดไป
40
Loading...
Map Stash Tab
150
เพิ่มแท็บหีบแผนที่ Map Stash ให้บัญชีของผู้เล่น โดยหีบแผนที่จะเก็บไอเท็มได้ 72 ชิ้นต่อประเภทแผนที่

Map Stash Tab

เพิ่มแท็บหีบแผนที่ Map Stash ให้บัญชีของผู้เล่น โดยหีบแผนที่จะเก็บไอเท็มได้ 72 ชิ้นต่อประเภทแผนที่
แท็บหีบแผนที่สามารถปรับเป็นสาธารณะเพื่อใช้กับเครื่องมือแลกเปลี่ยนในชุมชนได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Currency Stash Tab
75
เพิ่ม Currency Stash Tab ไปที่บัญชีของคุณ. Currency Stash Tabs สามารถบรรจุต่อชนิดของ currency ถึง 5,000 ชิ้น

Currency Stash Tab

เพิ่ม Currency Stash Tab ไปที่บัญชีของคุณ. Currency Stash Tabs สามารถบรรจุต่อชนิดของ currency ถึง 5,000 ชิ้น
Currency stash tabs ถูกระบุว่าเป็นสาธารณะ, ช่วยให้ Currency Stash Tabs ทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับแลกเปลี่ยนแบบชุมชน
75
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Premium Quad Stash Tab
150
เพิ่ม Premium Quad Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Premium Quad Stash Tab มีพื้นที่มากกว่า Stash Tab ธรรมดาสี่เท่า

Premium Quad Stash Tab

เพิ่ม Premium Quad Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Premium Quad Stash Tab มีพื้นที่มากกว่า Stash Tab ธรรมดาสี่เท่า
Premium Quad Stash Tab สามารถระบุให้เป็นสาธารณะได้ ช่วยให้สามารถผสานเข้ากับเครื่องมือซื้อขายของชุมชนได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Upgrade to Premium Stash Tab
15
อัพเกรดแท็บที่มีอยู่ในที่เก็บของส่วนกลางของคุณเป็นพรีเมียมแท็บ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา

Upgrade to Premium Stash Tab

อัพเกรดแท็บที่มีอยู่ในที่เก็บของส่วนกลางของคุณเป็นพรีเมียมแท็บ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา
Premium stash tabs สามารถถูกแสดงเป็นสาธารณะ, อนุญาตให้พวกเขาทำงานร่วมกับเครื่องมือแลกเปลี่ยนชุมชน
15
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Stash Tab Bundle
150
เพิ่มแท็บเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด)

Stash Tab Bundle

เพิ่มแท็บเพิ่มเติมหกแท็บในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ (ในราคาพร้อมส่วนลด)
6x Extra Stash Tab
180
ประหยัดไป:
30
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ประหยัดไป
30
Loading...
Premium Stash Tab
40
เพิ่มพรีเมียมแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา

Premium Stash Tab

เพิ่มพรีเมียมแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ สามารถเปลี่ยนชื่อและสีของพรีเมียมแท็บได้ตลอดเวลา
Premium stash tabs สามารถถูกแสดงเป็นสาธารณะ, อนุญาตให้พวกเขาทำงานร่วมกับเครื่องมือแลกเปลี่ยนชุมชน
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Extra Stash Tab
30
เพิ่มแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ

Extra Stash Tab

เพิ่มแท็บเพิ่มเติมลงในที่เก็บของส่วนกลางของคุณ
30
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Essence Stash Tab
40
เพิ่ม Essence Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Essence Stash Tab สามารถรับประเภท Essence แต่ละใบได้ 5000

Essence Stash Tab

เพิ่ม Essence Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Essence Stash Tab สามารถรับประเภท Essence แต่ละใบได้ 5000
Essence Stash Tab สามารถระบุให้เป็นสาธารณะได้ ช่วยให้สามารถผสานเข้ากับเครื่องมือซื้อขายของชุมชนได้
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Divination Stash Tab
50
เพิ่ม Divination Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Divination Stash Tab สามารถรับการ์ด Divination แต่ละใบได้ 5000

Divination Stash Tab

เพิ่ม Divination Stash Tab ลงในบัญชีของคุณ Divination Stash Tab สามารถรับการ์ด Divination แต่ละใบได้ 5000
Divination Stash Tab สามารถระบุให้เป็นสาธารณะได้ ช่วยให้สามารถผสานเข้ากับเครื่องมือซื้อขายของชุมชนได้
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fragment Stash Tab
75
เพิ่มแท็บหีบเก็บชิ้นส่วนเข้าบัญชี ซึ่งจะสามารถเก็บชิ้นส่วนได้ 5,000 ชิ้นต่อประเภท

Fragment Stash Tab

เพิ่มแท็บหีบเก็บชิ้นส่วนเข้าบัญชี ซึ่งจะสามารถเก็บชิ้นส่วนได้ 5,000 ชิ้นต่อประเภท
Fragment Stash Tab สามารถระบุให้เป็นสาธารณะได้ ช่วยให้สามารถผสานเข้ากับเครื่องมือซื้อขายของชุมชนได้
75
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...