War Banner

Stygian Aura Effect
125
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Aura มาตรฐานเป็นรูปแบบ stygian

Stygian Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Aura มาตรฐานเป็นรูปแบบ stygian
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Lava Aura Effect
125
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Aura มาตรฐานเป็นรูปแบบ lava

Lava Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Aura มาตรฐานเป็นรูปแบบ lava
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Celestial Aura Effect
130
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial

Celestial Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
130
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Archon Aura Effect
110
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น Archon

Archon Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น Archon
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Imp Aura Effect
100
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น Imp Demon

Imp Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น Imp Demon
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Carnage Aura Effect
100
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น Carnage

Carnage Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น Carnage
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Trinity Aura Effect
100
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น Trinity

Trinity Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น Trinity
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Soul Nexus Aura Effect
100
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น ลมวิญญาณหมุน

Soul Nexus Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น ลมวิญญาณหมุน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Force Field Aura Effect
120
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น สนามพลังโปร่งแสง

Force Field Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น สนามพลังโปร่งแสง
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arctic Skull Aura Effect
90
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกน้ำแข็งที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ

Arctic Skull Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกน้ำแข็งที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Lightning Skull Aura Effect
90
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกไฟฟ้าที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ

Lightning Skull Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกไฟฟ้าที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Infernal Skull Aura Effect
90
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกไฟที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ

Infernal Skull Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกไฟที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...