อาวุธ

Skin Transfer
6
ซื้อ
โอนลักษณะภายนอกของบนไอเท็มชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้นหนึ่ง (ต้องทำลายไอเท็มชิ้นแรก จนกว่าจะเรียกคืนในภายหลัง) นี่คือแคชไอเท็มที่ใช้แล้วหมดไป

Skin Transfer

โอนลักษณะภายนอกของบนไอเท็มชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้นหนึ่ง (ต้องทำลายไอเท็มชิ้นแรก จนกว่าจะเรียกคืนในภายหลัง) นี่คือแคชไอเท็มที่ใช้แล้วหมดไป
6
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Transcendence Dagger
360
ซื้อ
เปลี่ยนสกินมีด, ไม้กายสิทธิ์, หรือกรงเล็บที่สวมเป็น Transcendence Dagger

Transcendence Dagger

เปลี่ยนสกินมีด, ไม้กายสิทธิ์, หรือกรงเล็บที่สวมเป็น Transcendence Dagger
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
360
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Huntsman Dagger
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินมีด, ไม้กายสิทธิ์, หรือกรงเล็บที่สวมเป็น Huntsman Dagger

Huntsman Dagger

เปลี่ยนสกินมีด, ไม้กายสิทธิ์, หรือกรงเล็บที่สวมเป็น Huntsman Dagger
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madcap Dagger
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินมีด, ไม้กายสิทธิ์, หรือกรงเล็บที่สวมเป็น Madcap Dagger

Madcap Dagger

เปลี่ยนสกินมีด, ไม้กายสิทธิ์, หรือกรงเล็บที่สวมเป็น Madcap Dagger
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Huntsman Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Huntsman Weapon ให้กับอาวุธ

Huntsman Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Huntsman Weapon ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madcap Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Madcap Weapon ให้กับอาวุธ

Madcap Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Madcap Weapon ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Water Elemental Weapon
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ, ขวาน, กระบอง, ไม้พลอง, หรือ คทาที่สวมเป็น Water Elemental Weapon

Water Elemental Weapon

เปลี่ยนสกินดาบ, ขวาน, กระบอง, ไม้พลอง, หรือ คทาที่สวมเป็น Water Elemental Weapon
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Zenith Weapon
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ, ขวาน, กระบอง, หรือ ไม้พลองที่สวมเป็น Zenith Weapon

Zenith Weapon

เปลี่ยนสกินดาบ, ขวาน, กระบอง, หรือ ไม้พลองที่สวมเป็น Zenith Weapon
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Illusionist Weapon
210
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ, ขวาน, กระบอง, หรือ ไม้พลองที่สวมเป็น Illusionist Weapon

Illusionist Weapon

เปลี่ยนสกินดาบ, ขวาน, กระบอง, หรือ ไม้พลองที่สวมเป็น Illusionist Weapon
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
210
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Illusionist Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Illusionist Weapon ให้กับอาวุธ

Illusionist Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Illusionist Weapon ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Viper Bow
190
ซื้อ
เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Viper Bow

Viper Bow

เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Viper Bow
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Darkprism Weapon
200
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ, ขวาน, กระบอง, หรือ ไม้พลองที่สวมเป็น Darkprism Weapon

Darkprism Weapon

เปลี่ยนสกินดาบ, ขวาน, กระบอง, หรือ ไม้พลองที่สวมเป็น Darkprism Weapon
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
200
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Colossus Machete
170
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบมือเดียวหรือสองมือ ขวานมือเดียว กระบองมือเดียวที่สวมเป็น Colossus Machete

Colossus Machete

เปลี่ยนสกินดาบมือเดียวหรือสองมือ ขวานมือเดียว กระบองมือเดียวที่สวมเป็น Colossus Machete
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
170
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Colossus Axe
170
ซื้อ
เปลี่ยนสกินไม้พลอง ขวานสองมือ หรือกระบองสองมือที่สวมเป็น Colossus Axe

Colossus Axe

เปลี่ยนสกินไม้พลอง ขวานสองมือ หรือกระบองสองมือที่สวมเป็น Colossus Axe
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
170
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Spectre Staff
360
ซื้อ
เปลี่ยนสกินไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ หรือกระบองสองมือที่สวมเป็น Spectre Staff

Spectre Staff

เปลี่ยนสกินไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ หรือกระบองสองมือที่สวมเป็น Spectre Staff
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
360
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Mystic Staff
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ หรือกระบองสองมือที่สวมเป็น Mystic Staff

Mystic Staff

เปลี่ยนสกินไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ หรือกระบองสองมือที่สวมเป็น Mystic Staff
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Corsair Staff
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ หรือกระบองสองมือที่สวมเป็น Corsair Staff

Corsair Staff

เปลี่ยนสกินไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ หรือกระบองสองมือที่สวมเป็น Corsair Staff
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Mystic Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Mystic Weapon ให้กับอาวุธ

Mystic Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Mystic Weapon ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Corsair Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Corsair Weapon ให้กับอาวุธ

Corsair Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Corsair Weapon ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Pickaxe
90
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบสองมือ กระบองสองมือ ขวานสองมือ หรือไม้พลองที่สวมเป็น Pickaxe

Pickaxe

เปลี่ยนสกินดาบสองมือ กระบองสองมือ ขวานสองมือ หรือไม้พลองที่สวมเป็น Pickaxe
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ultimate Chaos Axe
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินกระบองสองมือ ขวานสองมือ หรือดาบสองมือที่สวมเป็น Ultimate Chaos Axe

Ultimate Chaos Axe

เปลี่ยนสกินกระบองสองมือ ขวานสองมือ หรือดาบสองมือที่สวมเป็น Ultimate Chaos Axe
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Bow
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Infernal Bow

Infernal Bow

เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Infernal Bow
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Oriath Axe
360
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ ขวาน กระบอง หรือไม้พลองที่สวมเป็น Oriath Axe

Oriath Axe

เปลี่ยนสกินดาบ ขวาน กระบอง หรือไม้พลองที่สวมเป็น Oriath Axe
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
360
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Faith Guard Bow
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Faith Guard Bow

Faith Guard Bow

เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Faith Guard Bow
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Axe
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบมือเดียว กระบองมือเดียว เซปเตอร์ หรือขวานมือเดียวที่สวมเป็น Blood Guard Axe

Blood Guard Axe

เปลี่ยนสกินดาบมือเดียว กระบองมือเดียว เซปเตอร์ หรือขวานมือเดียวที่สวมเป็น Blood Guard Axe
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Blood Guard ให้กับอาวุธ

Blood Guard Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Blood Guard ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Faith Guard Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Faith Guard ให้กับอาวุธ

Faith Guard Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Faith Guard ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Crystal Bow
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Arctic Crystal Bow

Arctic Crystal Bow

เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Arctic Crystal Bow
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Hunter Weapon Effect
190
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Dragon Hunter Weapon ให้กับอาวุธ

Dragon Hunter Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Dragon Hunter Weapon ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Hunter Longsword
165
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบสองมือ กระบองสองมือ หรือขวานสองมือที่สวมเป็น Dragon Hunter Longsword

Dragon Hunter Longsword

เปลี่ยนสกินดาบสองมือ กระบองสองมือ หรือขวานสองมือที่สวมเป็น Dragon Hunter Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
165
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Hunter Sword
165
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบมือเดียว กระบองมือเดียว เซปเตอร์ หรือขวานมือเดียวที่สวมเป็น Dragon Hunter Sword

Dragon Hunter Sword

เปลี่ยนสกินดาบมือเดียว กระบองมือเดียว เซปเตอร์ หรือขวานมือเดียวที่สวมเป็น Dragon Hunter Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
165
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Plague Scribe Staff
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินไม้เท้าเป็น Plague Scribe Staff

Plague Scribe Staff

เปลี่ยนสกินไม้เท้าเป็น Plague Scribe Staff
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Longsword
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง หรือขวานสองมือเป็นดาบ Automaton Longsword

Automaton Longsword

เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง หรือขวานสองมือเป็นดาบ Automaton Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wasteland Longsword
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง หรือขวานสองมือเป็นดาบ Wasteland Longsword

Wasteland Longsword

เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง หรือขวานสองมือเป็นดาบ Wasteland Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Sword
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานมือเดียวเป็นดาบ Automaton Sword

Automaton Sword

เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานมือเดียวเป็นดาบ Automaton Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wasteland Sword
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานมือเดียวเป็นดาบ Wasteland Sword

Wasteland Sword

เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานมือเดียวเป็นดาบ Wasteland Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Automaton ให้อาวุธ

Automaton Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Automaton ให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wasteland Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Wasteland ให้อาวุธ

Wasteland Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Wasteland ให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Pestilence Weapon Effect
190
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Pestilence ให้กับอาวุธ

Pestilence Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Pestilence ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Sin เข้ากับอาวุธ

Sin Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Sin เข้ากับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Innocence Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Innocence ให้อาวุธ

Innocence Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Innocence ให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin Sword
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Sin Sword

Sin Sword

เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Sin Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Innocence Sword
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Innocence Sword

Innocence Sword

เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Innocence Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin and Innocence Sword
360
ซื้อ
เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Sin and Innocence Sword

Sin and Innocence Sword

เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Sin and Innocence Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
360
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin Longsword
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Sin Longsword

Sin Longsword

เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Sin Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Innocence Longsword
180
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Innocence Longsword

Innocence Longsword

เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Innocence Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin and Innocence Longsword
360
ซื้อ
เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Sin and Innocence Longsword

Sin and Innocence Longsword

เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Sin and Innocence Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
360
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Fire Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟคไฟให้อาวุธ

Fire Weapon Effect

ใส่เอฟเฟคไฟให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ice Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟคน้ำแข็งให้อาวุธ

Ice Weapon Effect

ใส่เอฟเฟคน้ำแข็งให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Kraken Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค Kraken ให้กับอาวุธที่เลือก

Kraken Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Kraken ให้กับอาวุธที่เลือก
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Staff
190
ซื้อ
เปลี่ยนสกินไม้เท้าที่ถือเป็น Celestial Staff

Celestial Staff

เปลี่ยนสกินไม้เท้าที่ถือเป็น Celestial Staff
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Warlock Staff
150
ซื้อ
เปลี่ยนสกินไม้เท้าเป็น Warlock Staff

Warlock Staff

เปลี่ยนสกินไม้เท้าเป็น Warlock Staff
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Warlock Dagger
110
ซื้อ
เปลี่ยนสกินมีดสั้น คทาเวทหรือกรงเล็บเป็น Warlock Dagger

Warlock Dagger

เปลี่ยนสกินมีดสั้น คทาเวทหรือกรงเล็บเป็น Warlock Dagger
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ultimate Chaos Weapon Effect
180
ซื้อ
เปลี่ยนอาวุธให้เป็น Ultimate Chaos Effect

Ultimate Chaos Weapon Effect

เปลี่ยนอาวุธให้เป็น Ultimate Chaos Effect
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ultimate Chaos Sword
180
ซื้อ
เปลี่ยนรูปร่างของ two-handed mace, axe, sword ให้เป็น Ultimate Chaos Sword

Ultimate Chaos Sword

เปลี่ยนรูปร่างของ two-handed mace, axe, sword ให้เป็น Ultimate Chaos Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Pure Light Weapon Effect
180
ซื้อ
ใส่เอฟเฟคเรืองแสงให้ไอเท็มอาวุธ

Pure Light Weapon Effect

ใส่เอฟเฟคเรืองแสงให้ไอเท็มอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ivory Arc of Courage
180
ซื้อ
เปลี่ยนรูปลักณ์ของธนูด้วย Ivory Arc of Courage

Ivory Arc of Courage

เปลี่ยนรูปลักณ์ของธนูด้วย Ivory Arc of Courage
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dusk Weapon Effect
200
ซื้อ
ใส่เอฟเฟค dusk เข้าอาวุธ

Dusk Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค dusk เข้าอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
200
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Colossus Sword
125
ซื้อ
แทนที่รูปลักษณ์ของดาบมือเดียวคทาคทาหรือขวานด้วยดาบยักษ์ใหญ่

Colossus Sword

แทนที่รูปลักษณ์ของดาบมือเดียวคทาคทาหรือขวานด้วยดาบยักษ์ใหญ่
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
คือ:
170
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Weapon Effect
275
ซื้อ
แทนที่ส่วนอาวุธด้วยเอฟเฟกต์แบบ Celestial

Celestial Weapon Effect

แทนที่ส่วนอาวุธด้วยเอฟเฟกต์แบบ Celestial
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
275
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Purple Weapon Effect
220
ซื้อ
เพิ่มเอฟเฟคให้อาวุธเป็นสีม่วง

Purple Weapon Effect

เพิ่มเอฟเฟคให้อาวุธเป็นสีม่วง
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
220
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Purple Lightning Weapon Effect
200
ซื้อ
แทนที่อาวุธด้วยสายฟ้าสีม่วง

Purple Lightning Weapon Effect

แทนที่อาวุธด้วยสายฟ้าสีม่วง
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
200
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Azure Seraph Weapon Effect
190
ซื้อ
ผสานอาวุธด้วย effect Azere Seraph

Azure Seraph Weapon Effect

ผสานอาวุธด้วย effect Azere Seraph
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Carnage Weapon Effect
195
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยเอฟเฟกต์อาวุธ Gory carnage

Carnage Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยเอฟเฟกต์อาวุธ Gory carnage
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
195
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Steam-powered Weapon
190
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว ดาบ กระบองหรือคทาเป็นอาวุธ Steam-powered

Steam-powered Weapon

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว ดาบ กระบองหรือคทาเป็นอาวุธ Steam-powered
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Titan Maul
240
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกระบองสองมือ ขวาน หรือดาบเป็น Titan Maul

Titan Maul

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกระบองสองมือ ขวาน หรือดาบเป็น Titan Maul
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
240
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Radiant Axe
150
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว ดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ มีดสั้นหรือไม้เวทเป็นขวาน Radiant

Radiant Axe

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว ดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ มีดสั้นหรือไม้เวทเป็นขวาน Radiant
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Siren Weapon
190
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานสองมือ ดาบ กระบองหรือไม้เท้าเป็น Siren Weapon

Siren Weapon

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานสองมือ ดาบ กระบองหรือไม้เท้าเป็น Siren Weapon
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Seraph Dagger
110
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกอุปกรณ์มีดสั้น, คทาหรือกรงเล็บเป็นมีด Seraph

Seraph Dagger

เปลี่ยนลักษณะภายนอกอุปกรณ์มีดสั้น, คทาหรือกรงเล็บเป็นมีด Seraph
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Radiant Sword
190
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท two-handed เช่น ขวาน, กระบองหรือดาบเป็นดาบ Radiant

Radiant Sword

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท two-handed เช่น ขวาน, กระบองหรือดาบเป็นดาบ Radiant
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Kacha Axe
160
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท one-handed เช่น ขวาน, กระบอง, คทาหรือดาบเป็นขวาน Kacha

Kacha Axe

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท one-handed เช่น ขวาน, กระบอง, คทาหรือดาบเป็นขวาน Kacha
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Garuda Dagger
120
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกอุปกรณ์มีดสั้น, คทาหรือกรงเล็บเป็นมีด Garuda

Garuda Dagger

เปลี่ยนลักษณะภายนอกอุปกรณ์มีดสั้น, คทาหรือกรงเล็บเป็นมีด Garuda
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Spear
150
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, ไม้เท้าหรือดาบเป็นหอก Dragon

Dragon Spear

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, ไม้เท้าหรือดาบเป็นหอก Dragon
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Axe
200
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท Two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, หรือดาบเป็นขวาน Infernal

Infernal Axe

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท Two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, หรือดาบเป็นขวาน Infernal
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
200
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Steam-powered Wand
160
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย Steam-powered Wand

Steam-powered Wand

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย Steam-powered Wand
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Eagle Claw Wand
160
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย Eagle Claw Wand

Eagle Claw Wand

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย Eagle Claw Wand
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Seraph Bow
150
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูด้วย Seraph Bow

Seraph Bow

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูด้วย Seraph Bow
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Serpent Egg Wand
150
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย the Serpent Egg Wand

Serpent Egg Wand

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย the Serpent Egg Wand
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Seraph Sword
180
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุถมือเดียวเช่น sword, mace, sceptre หรือ axe ด้วย Seraph Sword

Seraph Sword

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุถมือเดียวเช่น sword, mace, sceptre หรือ axe ด้วย Seraph Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Adder's Claw
160
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกรงเล็บหรือมีดเป็นกรงเล็บแอดเดอร์

Adder's Claw

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกรงเล็บหรือมีดเป็นกรงเล็บแอดเดอร์
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Razor Axe
160
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือดาบเป็นขวาน Razor

Razor Axe

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือดาบเป็นขวาน Razor
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Crypt Sword
120
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของดาบมือเดียว กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานเป็นดาบ Crypt

Crypt Sword

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของดาบมือเดียว กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานเป็นดาบ Crypt
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gargoyle Axe
180
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานสองมือ กระบอง หรือดาบเป็นขวาน Gargoyle

Gargoyle Axe

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานสองมือ กระบอง หรือดาบเป็นขวาน Gargoyle
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Devourer Maul
180
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกระบองสองมือ ขวาน หรือดาบเป็น Devourer Maul

Devourer Maul

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกระบองสองมือ ขวาน หรือดาบเป็น Devourer Maul
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Runic Blade
180
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของดาบสองมือ ขวาน หรือกระบองเป็นเบลด Runic

Runic Blade

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของดาบสองมือ ขวาน หรือกระบองเป็นเบลด Runic
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arc of Courage
180
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูเป็นอาร์คออฟเคอเรจ

Arc of Courage

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูเป็นอาร์คออฟเคอเรจ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arc of Defiance
120
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูเป็นอาร์คออฟดีฟายแอนซ์

Arc of Defiance

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูเป็นอาร์คออฟดีฟายแอนซ์
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ghostflame Weapon Effect
220
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยเอฟเฟกต์อาวุธโกสท์เฟลม

Ghostflame Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยเอฟเฟกต์อาวุธโกสท์เฟลม
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
220
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Seraph Weapon Effect
220
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงเซราฟส่องประกาย

Seraph Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงเซราฟส่องประกาย
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
220
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Weapon Effect
280
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยเปลวไฟที่เดือดพล่าน

Infernal Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยเปลวไฟที่เดือดพล่าน
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
280
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lightning Weapon Effect
270
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยประกายสายฟ้า

Lightning Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยประกายสายฟ้า
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
270
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Weapon Effect
250
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยน้ำแข็งหมุนวนรอบ

Arctic Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยน้ำแข็งหมุนวนรอบ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
250
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Extra Gore Weapon Effect
140
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยความกระหายเลือด การโจมตีและคริติคอลของคุณจะมีเลือดพุ่งมากขึ้น เอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ร่วมกับเอฟเฟกต์ตกแต่งอื่นๆ ได้

Extra Gore Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยความกระหายเลือด การโจมตีและคริติคอลของคุณจะมีเลือดพุ่งมากขึ้น เอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ร่วมกับเอฟเฟกต์ตกแต่งอื่นๆ ได้
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
140
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ebony Weapon Effect
120
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยออราแปดเปื้อนสีดำ

Ebony Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยออราแปดเปื้อนสีดำ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ivory Weapon Effect
70
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงอีเธอเรียลสีซีด

Ivory Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงอีเธอเรียลสีซีด
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
70
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Radiant Weapon Effect
155
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งดวงอาทิตย์ ทำให้ส่องประกายแสงแดดที่แผดเผา

Radiant Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งดวงอาทิตย์ ทำให้ส่องประกายแสงแดดที่แผดเผา
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
155
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arcane Weapon Effect
95
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งรูน ทำให้มีแสงและรูนวนรอบ

Arcane Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งรูน ทำให้มีแสงและรูนวนรอบ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Acid Weapon Effect
55
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งกรด เคลือบอาวุธไว้ด้วยออร่าที่เป็นฟองและมีพิษ

Acid Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งกรด เคลือบอาวุธไว้ด้วยออร่าที่เป็นฟองและมีพิษ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
55
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Verdant Weapon Effect
85
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งธรรมชาติ ทำให้มีใบไม้แตกหน่อและผีเสื้อบินไปมาล้อมรอบ

Verdant Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งธรรมชาติ ทำให้มีใบไม้แตกหน่อและผีเสื้อบินไปมาล้อมรอบ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
85
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Necrotic Weapon Effect
85
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งความตาย ทำให้มีกะโหลกวิญญาณห้อมล้อมอาวุธ

Necrotic Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งความตาย ทำให้มีกะโหลกวิญญาณห้อมล้อมอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
85
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Vampiric Weapon Effect
195
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งค่ำคืน ทำให้มีแสงสีแดงและฝูงค้างคาวปกคลุม

Vampiric Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งค่ำคืน ทำให้มีแสงสีแดงและฝูงค้างคาวปกคลุม
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
195
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Turquoise Weapon Effect
15
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีเขียวคราม

Turquoise Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีเขียวคราม
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
15
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Azure Weapon Effect
35
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีฟ้า

Azure Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีฟ้า
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
35
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Emerald Weapon Effect
20
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีเขียวมรกต

Emerald Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีเขียวมรกต
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
20
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lavender Weapon Effect
25
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีม่วงลาเวนเดอร์

Lavender Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีม่วงลาเวนเดอร์
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
25
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Crimson Weapon Effect
35
ซื้อ
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีแดง

Crimson Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีแดง
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
35
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...