เอฟเฟคอาวุธ

Skin Transfer
6
โอนลักษณะภายนอกของบนไอเท็มชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้นหนึ่ง (ต้องทำลายไอเท็มชิ้นแรก จนกว่าจะเรียกคืนในภายหลัง) นี่คือแคชไอเท็มที่ใช้แล้วหมดไป

Skin Transfer

โอนลักษณะภายนอกของบนไอเท็มชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้นหนึ่ง (ต้องทำลายไอเท็มชิ้นแรก จนกว่าจะเรียกคืนในภายหลัง) นี่คือแคชไอเท็มที่ใช้แล้วหมดไป
6
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Oriath Axe
360
เปลี่ยนสกินดาบ ขวาน กระบอง หรือไม้พลองที่สวมเป็น Oriath Axe

Oriath Axe

เปลี่ยนสกินดาบ ขวาน กระบอง หรือไม้พลองที่สวมเป็น Oriath Axe
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
360
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Faith Guard Bow
180
เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Faith Guard Bow

Faith Guard Bow

เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Faith Guard Bow
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Blood Guard Axe
180
เปลี่ยนสกินดาบมือเดียว กระบองมือเดียว เซปเตอร์ หรือขวานมือเดียวที่สวมเป็น Blood Guard Axe

Blood Guard Axe

เปลี่ยนสกินดาบมือเดียว กระบองมือเดียว เซปเตอร์ หรือขวานมือเดียวที่สวมเป็น Blood Guard Axe
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Blood Guard Weapon Effect
180
ใส่เอฟเฟค Blood Guard ให้กับอาวุธ

Blood Guard Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Blood Guard ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Faith Guard Weapon Effect
180
ใส่เอฟเฟค Faith Guard ให้กับอาวุธ

Faith Guard Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Faith Guard ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arctic Crystal Bow
180
เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Arctic Crystal Bow

Arctic Crystal Bow

เปลี่ยนสกินธนูที่สวมเป็น Arctic Crystal Bow
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dragon Hunter Weapon Effect
190
ใส่เอฟเฟค Dragon Hunter Weapon ให้กับอาวุธ

Dragon Hunter Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Dragon Hunter Weapon ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dragon Hunter Longsword
165
เปลี่ยนสกินดาบสองมือ กระบองสองมือ หรือขวานสองมือที่สวมเป็น Dragon Hunter Longsword

Dragon Hunter Longsword

เปลี่ยนสกินดาบสองมือ กระบองสองมือ หรือขวานสองมือที่สวมเป็น Dragon Hunter Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
165
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dragon Hunter Sword
165
เปลี่ยนสกินดาบมือเดียว กระบองมือเดียว เซปเตอร์ หรือขวานมือเดียวที่สวมเป็น Dragon Hunter Sword

Dragon Hunter Sword

เปลี่ยนสกินดาบมือเดียว กระบองมือเดียว เซปเตอร์ หรือขวานมือเดียวที่สวมเป็น Dragon Hunter Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
165
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Plague Scribe Staff
180
เปลี่ยนสกินไม้เท้าเป็น Plague Scribe Staff

Plague Scribe Staff

เปลี่ยนสกินไม้เท้าเป็น Plague Scribe Staff
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Automaton Longsword
180
เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง หรือขวานสองมือเป็นดาบ Automaton Longsword

Automaton Longsword

เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง หรือขวานสองมือเป็นดาบ Automaton Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Longsword
180
เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง หรือขวานสองมือเป็นดาบ Wasteland Longsword

Wasteland Longsword

เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง หรือขวานสองมือเป็นดาบ Wasteland Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Automaton Sword
180
เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานมือเดียวเป็นดาบ Automaton Sword

Automaton Sword

เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานมือเดียวเป็นดาบ Automaton Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Sword
180
เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานมือเดียวเป็นดาบ Wasteland Sword

Wasteland Sword

เปลี่ยนสกินดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานมือเดียวเป็นดาบ Wasteland Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Automaton Weapon Effect
180
ใส่เอฟเฟค Automaton ให้อาวุธ

Automaton Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Automaton ให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Weapon Effect
180
ใส่เอฟเฟค Wasteland ให้อาวุธ

Wasteland Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Wasteland ให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Pestilence Weapon Effect
190
ใส่เอฟเฟค Pestilence ให้กับอาวุธ

Pestilence Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Pestilence ให้กับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin Weapon Effect
180
ใส่เอฟเฟค Sin เข้ากับอาวุธ

Sin Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Sin เข้ากับอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Innocence Weapon Effect
180
ใส่เอฟเฟค Innocence ให้อาวุธ

Innocence Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Innocence ให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin Sword
180
เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Sin Sword

Sin Sword

เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Sin Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Innocence Sword
180
เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Innocence Sword

Innocence Sword

เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Innocence Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin and Innocence Sword
360
เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Sin and Innocence Sword

Sin and Innocence Sword

เปลี่ยนสกินขวาน ดาบ กระบอง หรือเซ็ปเตอร์มือเดียวเป็นดาบ Sin and Innocence Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
360
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin Longsword
180
เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Sin Longsword

Sin Longsword

เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Sin Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Innocence Longsword
180
เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Innocence Longsword

Innocence Longsword

เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Innocence Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin and Innocence Longsword
360
เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Sin and Innocence Longsword

Sin and Innocence Longsword

เปลี่ยนสกินดาบ ขวานหรือคทาสองมือเป็นดาบ Sin and Innocence Longsword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
360
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fire Weapon Effect
180
ใส่เอฟเฟคไฟให้อาวุธ

Fire Weapon Effect

ใส่เอฟเฟคไฟให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ice Weapon Effect
180
ใส่เอฟเฟคน้ำแข็งให้อาวุธ

Ice Weapon Effect

ใส่เอฟเฟคน้ำแข็งให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Kraken Weapon Effect
180
ใส่เอฟเฟค Kraken ให้กับอาวุธที่เลือก

Kraken Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค Kraken ให้กับอาวุธที่เลือก
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Celestial Staff
190
เปลี่ยนสกินไม้เท้าที่ถือเป็น Celestial Staff

Celestial Staff

เปลี่ยนสกินไม้เท้าที่ถือเป็น Celestial Staff
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Warlock Staff
150
เปลี่ยนสกินไม้เท้าเป็น Warlock Staff

Warlock Staff

เปลี่ยนสกินไม้เท้าเป็น Warlock Staff
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Warlock Dagger
110
เปลี่ยนสกินมีดสั้น คทาเวทหรือกรงเล็บเป็น Warlock Dagger

Warlock Dagger

เปลี่ยนสกินมีดสั้น คทาเวทหรือกรงเล็บเป็น Warlock Dagger
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
110
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ultimate Chaos Weapon Effect
180
เปลี่ยนอาวุธให้เป็น Ultimate Chaos Effect

Ultimate Chaos Weapon Effect

เปลี่ยนอาวุธให้เป็น Ultimate Chaos Effect
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ultimate Chaos Sword
180
เปลี่ยนรูปร่างของ two-handed mace, axe, sword ให้เป็น Ultimate Chaos Sword

Ultimate Chaos Sword

เปลี่ยนรูปร่างของ two-handed mace, axe, sword ให้เป็น Ultimate Chaos Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Pure Light Weapon Effect
180
ใส่เอฟเฟคเรืองแสงให้ไอเท็มอาวุธ

Pure Light Weapon Effect

ใส่เอฟเฟคเรืองแสงให้ไอเท็มอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ivory Arc of Courage
180
เปลี่ยนรูปลักณ์ของธนูด้วย Ivory Arc of Courage

Ivory Arc of Courage

เปลี่ยนรูปลักณ์ของธนูด้วย Ivory Arc of Courage
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dusk Weapon Effect
200
ใส่เอฟเฟค dusk เข้าอาวุธ

Dusk Weapon Effect

ใส่เอฟเฟค dusk เข้าอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
200
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Colossus Sword
170
แทนที่รูปลักษณ์ของดาบมือเดียวคทาคทาหรือขวานด้วยดาบยักษ์ใหญ่

Colossus Sword

แทนที่รูปลักษณ์ของดาบมือเดียวคทาคทาหรือขวานด้วยดาบยักษ์ใหญ่
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
170
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Celestial Weapon Effect
275
แทนที่ส่วนอาวุธด้วยเอฟเฟกต์แบบ Celestial

Celestial Weapon Effect

แทนที่ส่วนอาวุธด้วยเอฟเฟกต์แบบ Celestial
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
275
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Purple Weapon Effect
220
เพิ่มเอฟเฟคให้อาวุธเป็นสีม่วง

Purple Weapon Effect

เพิ่มเอฟเฟคให้อาวุธเป็นสีม่วง
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
220
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Purple Lightning Weapon Effect
200
แทนที่อาวุธด้วยสายฟ้าสีม่วง

Purple Lightning Weapon Effect

แทนที่อาวุธด้วยสายฟ้าสีม่วง
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
200
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Azure Seraph Weapon Effect
190
ผสานอาวุธด้วย effect Azere Seraph

Azure Seraph Weapon Effect

ผสานอาวุธด้วย effect Azere Seraph
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Carnage Weapon Effect
195
ตกแต่งอาวุธด้วยเอฟเฟกต์อาวุธ Gory carnage

Carnage Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยเอฟเฟกต์อาวุธ Gory carnage
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
195
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Steam-powered Weapon
190
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว ดาบ กระบองหรือคทาเป็นอาวุธ Steam-powered

Steam-powered Weapon

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว ดาบ กระบองหรือคทาเป็นอาวุธ Steam-powered
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Titan Maul
240
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกระบองสองมือ ขวาน หรือดาบเป็น Titan Maul

Titan Maul

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกระบองสองมือ ขวาน หรือดาบเป็น Titan Maul
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
240
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Radiant Axe
150
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว ดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ มีดสั้นหรือไม้เวทเป็นขวาน Radiant

Radiant Axe

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว ดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ มีดสั้นหรือไม้เวทเป็นขวาน Radiant
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Siren Weapon
190
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานสองมือ ดาบ กระบองหรือไม้เท้าเป็น Siren Weapon

Siren Weapon

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานสองมือ ดาบ กระบองหรือไม้เท้าเป็น Siren Weapon
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Seraph Dagger
110
เปลี่ยนลักษณะภายนอกอุปกรณ์มีดสั้น, คทาหรือกรงเล็บเป็นมีด Seraph

Seraph Dagger

เปลี่ยนลักษณะภายนอกอุปกรณ์มีดสั้น, คทาหรือกรงเล็บเป็นมีด Seraph
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
110
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Radiant Sword
190
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท two-handed เช่น ขวาน, กระบองหรือดาบเป็นดาบ Radiant

Radiant Sword

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท two-handed เช่น ขวาน, กระบองหรือดาบเป็นดาบ Radiant
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
190
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Kacha Axe
160
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท one-handed เช่น ขวาน, กระบอง, คทาหรือดาบเป็นขวาน Kacha

Kacha Axe

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท one-handed เช่น ขวาน, กระบอง, คทาหรือดาบเป็นขวาน Kacha
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Garuda Dagger
120
เปลี่ยนลักษณะภายนอกอุปกรณ์มีดสั้น, คทาหรือกรงเล็บเป็นมีด Garuda

Garuda Dagger

เปลี่ยนลักษณะภายนอกอุปกรณ์มีดสั้น, คทาหรือกรงเล็บเป็นมีด Garuda
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dragon Spear
150
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, ไม้เท้าหรือดาบเป็นหอก Dragon

Dragon Spear

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, ไม้เท้าหรือดาบเป็นหอก Dragon
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Infernal Axe
200
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท Two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, หรือดาบเป็นขวาน Infernal

Infernal Axe

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท Two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, หรือดาบเป็นขวาน Infernal
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
200
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Steam-powered Wand
160
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย Steam-powered Wand

Steam-powered Wand

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย Steam-powered Wand
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Eagle Claw Wand
160
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย Eagle Claw Wand

Eagle Claw Wand

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย Eagle Claw Wand
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Seraph Bow
150
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูด้วย Seraph Bow

Seraph Bow

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูด้วย Seraph Bow
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Serpent Egg Wand
150
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย the Serpent Egg Wand

Serpent Egg Wand

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย the Serpent Egg Wand
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Seraph Sword
180
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุถมือเดียวเช่น sword, mace, sceptre หรือ axe ด้วย Seraph Sword

Seraph Sword

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุถมือเดียวเช่น sword, mace, sceptre หรือ axe ด้วย Seraph Sword
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Adder's Claw
160
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกรงเล็บหรือมีดเป็นกรงเล็บแอดเดอร์

Adder's Claw

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกรงเล็บหรือมีดเป็นกรงเล็บแอดเดอร์
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Razor Axe
160
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือดาบเป็นขวาน Razor

Razor Axe

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือดาบเป็นขวาน Razor
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Crypt Sword
120
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของดาบมือเดียว กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานเป็นดาบ Crypt

Crypt Sword

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของดาบมือเดียว กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานเป็นดาบ Crypt
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Gargoyle Axe
180
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานสองมือ กระบอง หรือดาบเป็นขวาน Gargoyle

Gargoyle Axe

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานสองมือ กระบอง หรือดาบเป็นขวาน Gargoyle
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Devourer Maul
180
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกระบองสองมือ ขวาน หรือดาบเป็น Devourer Maul

Devourer Maul

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกระบองสองมือ ขวาน หรือดาบเป็น Devourer Maul
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Runic Blade
180
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของดาบสองมือ ขวาน หรือกระบองเป็นเบลด Runic

Runic Blade

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของดาบสองมือ ขวาน หรือกระบองเป็นเบลด Runic
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arc of Courage
180
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูเป็นอาร์คออฟเคอเรจ

Arc of Courage

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูเป็นอาร์คออฟเคอเรจ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arc of Defiance
120
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูเป็นอาร์คออฟดีฟายแอนซ์

Arc of Defiance

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูเป็นอาร์คออฟดีฟายแอนซ์
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ghostflame Weapon Effect
220
ตกแต่งอาวุธด้วยเอฟเฟกต์อาวุธโกสท์เฟลม

Ghostflame Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยเอฟเฟกต์อาวุธโกสท์เฟลม
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
220
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Seraph Weapon Effect
220
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงเซราฟส่องประกาย

Seraph Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงเซราฟส่องประกาย
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
220
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Infernal Weapon Effect
280
ตกแต่งอาวุธด้วยเปลวไฟที่เดือดพล่าน

Infernal Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยเปลวไฟที่เดือดพล่าน
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
280
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Lightning Weapon Effect
270
ตกแต่งอาวุธด้วยประกายสายฟ้า

Lightning Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยประกายสายฟ้า
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
270
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arctic Weapon Effect
250
ตกแต่งอาวุธด้วยน้ำแข็งหมุนวนรอบ

Arctic Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยน้ำแข็งหมุนวนรอบ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
250
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Extra Gore Weapon Effect
140
ตกแต่งอาวุธด้วยความกระหายเลือด การโจมตีและคริติคอลของคุณจะมีเลือดพุ่งมากขึ้น เอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ร่วมกับเอฟเฟกต์ตกแต่งอื่นๆ ได้

Extra Gore Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยความกระหายเลือด การโจมตีและคริติคอลของคุณจะมีเลือดพุ่งมากขึ้น เอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ร่วมกับเอฟเฟกต์ตกแต่งอื่นๆ ได้
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
140
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ebony Weapon Effect
120
ตกแต่งอาวุธด้วยออราแปดเปื้อนสีดำ

Ebony Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยออราแปดเปื้อนสีดำ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ivory Weapon Effect
70
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงอีเธอเรียลสีซีด

Ivory Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงอีเธอเรียลสีซีด
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
70
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Radiant Weapon Effect
155
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งดวงอาทิตย์ ทำให้ส่องประกายแสงแดดที่แผดเผา

Radiant Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งดวงอาทิตย์ ทำให้ส่องประกายแสงแดดที่แผดเผา
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
155
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arcane Weapon Effect
95
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งรูน ทำให้มีแสงและรูนวนรอบ

Arcane Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งรูน ทำให้มีแสงและรูนวนรอบ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
95
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Acid Weapon Effect
55
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งกรด เคลือบอาวุธไว้ด้วยออร่าที่เป็นฟองและมีพิษ

Acid Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งกรด เคลือบอาวุธไว้ด้วยออร่าที่เป็นฟองและมีพิษ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
55
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Verdant Weapon Effect
85
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งธรรมชาติ ทำให้มีใบไม้แตกหน่อและผีเสื้อบินไปมาล้อมรอบ

Verdant Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งธรรมชาติ ทำให้มีใบไม้แตกหน่อและผีเสื้อบินไปมาล้อมรอบ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
85
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Necrotic Weapon Effect
85
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งความตาย ทำให้มีกะโหลกวิญญาณห้อมล้อมอาวุธ

Necrotic Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งความตาย ทำให้มีกะโหลกวิญญาณห้อมล้อมอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
85
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Vampiric Weapon Effect
195
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งค่ำคืน ทำให้มีแสงสีแดงและฝูงค้างคาวปกคลุม

Vampiric Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งค่ำคืน ทำให้มีแสงสีแดงและฝูงค้างคาวปกคลุม
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
195
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Turquoise Weapon Effect
15
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีเขียวคราม

Turquoise Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีเขียวคราม
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
15
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Azure Weapon Effect
35
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีฟ้า

Azure Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีฟ้า
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
35
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Emerald Weapon Effect
20
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีเขียวมรกต

Emerald Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีเขียวมรกต
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
20
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Lavender Weapon Effect
25
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีม่วงลาเวนเดอร์

Lavender Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีม่วงลาเวนเดอร์
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
25
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Crimson Weapon Effect
35
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีแดง

Crimson Weapon Effect

ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีแดง
เอฟเฟคอาวุธสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ และจะเสริมสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
35
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...