ลีกส่วนตัว

รวมทั้งหมด: 3

Chat SF (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 7 เม.ย. 2023 16:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:6 ก.ค. 2023 16:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Crucible

GNTLGNTL (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 2 มี.ค. 2021 04:16:24 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:12 มี.ค. 2021 04:16:24 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Ritual
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 40%
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 40%
เพิ่มความเร็วมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหายธาตุมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ 30% ไปเสริมเป็นความเสียหาย ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า
มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ 30% ไปเสริมเป็นความเสียหาย ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า
เพิ่มจำนวนกระสุนมอนสเตอร์
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
ลดค่าต้านทานของผู้เล่น ระดับ 1
ผู้เล่น มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -20%
ผู้เล่น มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -20%

Nerdville Farmers (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 19 มิ.ย. 2020 16:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:29 ก.ค. 2020 16:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Harvest