ลีกส่วนตัว

รวมทั้งหมด: 20
เวลาเริ่ม: ลีกจะเริ่มเมื่อการระดมทุนถึงเป้าหมาย
เหลือเวลา:0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที

ชนิดของลีก: Sentinel
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 40%
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 40%
เพิ่มความเร็วมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มจำนวนกระสุนมอนสเตอร์
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
เพิ่มพื้นที่ส่งผลมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 35%
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 35%
เวลาเริ่ม: ลีกจะเริ่มเมื่อการระดมทุนถึงเป้าหมาย
เหลือเวลา:0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที

ชนิดของลีก: Hardcore Archnemesis
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเร็วมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10%
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 35%
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 35%
ลดค่าต้านทานของผู้เล่น ระดับ 1
ผู้เล่น มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -20%
ผู้เล่น มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -20%
เวลาเริ่ม: ลีกจะเริ่มเมื่อการระดมทุนถึงเป้าหมาย
เหลือเวลา:10 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที

ชนิดของลีก: Archnemesis
เพิ่มความเร็วมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มจำนวนกระสุนมอนสเตอร์
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
เพิ่มพื้นที่ส่งผลมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 70%
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 70%

ลีกที่หมดเวลา

Fancy Totems Only League (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 13 ก.พ. 2024 03:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:24 มี.ค. 2024 04:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Affliction

Monsters Happy Feet League (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 23 มิ.ย. 2023 03:30:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:12 ส.ค. 2023 03:30:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Crucible
เพิ่มความเร็วมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10%
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10%

Ballistae Only League (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 15 พ.ค. 2023 04:30:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:14 มิ.ย. 2023 04:30:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Crucible

Lizardawgs Crucible (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 17 มี.ค. 2023 07:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:27 มี.ค. 2023 07:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: HC SSF Sanctum
เพิ่มความเร็วมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มจำนวนกระสุนมอนสเตอร์
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
เพิ่มพื้นที่ส่งผลมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 70%
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 70%

Unique only without gold coins (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 4 มี.ค. 2023 07:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:14 มี.ค. 2023 08:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Sanctum
ไม่ดรอปไอเทมเมจิกหรือแรร์
ไอเทมแรร์และไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้
ไอเทมแรร์และไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้

Staves Tudem Only League (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 21 ก.พ. 2023 03:30:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:23 มี.ค. 2023 04:30:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Sanctum

Archiis Practice Range (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 21 ม.ค. 2023 00:23:41 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:20 ก.พ. 2023 00:23:41 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Sanctum
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 40%
มอนสเตอร์ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 40%
เพิ่มความเร็วมอนสเตอร์ ระดับ 2
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มจำนวนกระสุนมอนสเตอร์
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
เพิ่มพื้นที่ส่งผลมอนสเตอร์ ระดับ 1
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 35%
มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 35%

RF Everywhere (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 22 พ.ย. 2022 11:09:37 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:12 ธ.ค. 2022 11:09:37 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Kalandra

Slam Totems Only League (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 30 ก.ย. 2022 04:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:20 ต.ค. 2022 04:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Kalandra

Team PlusOne Gucci Hobo (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 1 ต.ค. 2022 10:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:11 ต.ค. 2022 10:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Kalandra
ไม่ดรอปไอเทมเมจิกหรือแรร์
ไอเทมแรร์และไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้
ไอเทมแรร์และไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้

Totties Only League (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 27 ก.ค. 2022 05:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:16 ส.ค. 2022 05:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Sentinel

Anomaleague Five Sciomaleague (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 29 ก.ค. 2022 12:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:18 ส.ค. 2022 12:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Sentinel
ไม่ดรอปไอเทมเมจิกหรือแรร์
ไอเทมแรร์และไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้
ไอเทมแรร์และไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้

Xhibbis Trap and Mine League (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 23 มิ.ย. 2022 13:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:13 ก.ค. 2022 13:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Sentinel

Make Fortify Great Again Please (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 22 เม.ย. 2022 15:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:12 พ.ค. 2022 15:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Archnemesis

Tudems Only League (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 12 เม.ย. 2022 04:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:2 พ.ค. 2022 04:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Hardcore Archnemesis

No Pants Allowed (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 11 ม.ค. 2022 03:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:31 ม.ค. 2022 03:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: HC SSF Scourge

Anomaleague The Forgotten (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 1 ต.ค. 2021 10:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:21 ต.ค. 2021 10:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Expedition
ไม่ดรอปไอเทมเมจิกหรือแรร์
ไอเทมแรร์และไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้
ไอเทมแรร์และไอเทมเมจิกไม่ดรอป แต่สามารถคราฟท์ได้
ห้ามซื้อขาย
NPC จะไม่มีตัวเลือกในการซื้อขาย
NPC จะไม่มีตัวเลือกในการซื้อขาย