เซิฟเวอร์ PS4 จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
พวกมันจะกลับมาเปิดอีกครั้งภายใน 10 minutes โดยประมาณ
จัดเรื่องโดย :
Threads Last Post
Replies: 1
Views: 688

Replies: 0
Views: 98

Replies: 0
Views: 28

Replies: 0
Views: 34

Replies: 0
Views: 91

Replies: 2
Views: 100

Replies: 0
Views: 83

Replies: 0
Views: 104

Replies: 0
Views: 76

Replies: 0
Views: 110

Replies: 0
Views: 175

Replies: 0
Views: 164

Replies: 0
Views: 407

Replies: 0
Views: 323

Replies: 1
Views: 354

Replies: 1
Views: 331

Replies: 0
Views: 310

Replies: 1
Views: 773
Replies: 0
Views: 468
จัดเรื่องโดย :