ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 151,234 48,641
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 123,198 15,440
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 119,051 11,694
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 96,964 6,334
5 AAAACaster Tytykiller PC 27,213 4,031
6 Leveling Minion Build Sylow PC 8,435 3,675
7 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 79,575 3,437
8 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 7,419 2,564
9 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 8,475 2,456
10 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 64,241 2,183
11 Reim_Starter riozio PC 6,526 1,641
12 AAAARanged Tytykiller PC 21,535 1,638
13 AAAAMelee Tytykiller PC 21,619 1,634
14 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 43,311 1,418
15 SimpleFilter koszmarnica PC 745 661
16 AAAAMinions Tytykiller PC 9,543 657
17 ichigo Endgame 3.14 ichigo_kurosakii PC 1,318 564
18 Alialun Pick All 3.14 Alialun PC 1,558 548
19 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 4,234 530
20 Sovereign General StupidFatHobbit PC 2,187 509