ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 118,724 37,440
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 97,942 12,040
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 93,954 9,210
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 76,807 5,007
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 63,261 2,801
6 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 51,339 1,739
7 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 35,042 1,076
8 AAAACaster Tytykiller PC 20,417 2,665
9 AAAARanged Tytykiller PC 16,889 1,175
10 AAAAMelee Tytykiller PC 16,521 966
11 AMiloSlinger Tytykiller PC 12,053 320
12 Leveling Minion Build Sylow PC 7,136 3,076
13 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 6,882 2,052
14 NeverSink-1regular-hardcore NeverSink PC 6,360 353
15 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 6,352 2,200
16 NeverSink-0soft-hardcore NeverSink PC 5,829 82
17 NeverSink-2semistr-hardcore NeverSink PC 5,814 196
18 AAAAMinions Tytykiller PC 5,349 301
19 Reim_Starter riozio PC 5,348 1,433
20 NeverSink-3strict-hardcore NeverSink PC 5,237 122