ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
1 NeverSink-1regular-softcore NeverSink PC 144,003 45,730
2 NeverSink-2semistr-softcore NeverSink PC 117,551 14,611
3 NeverSink-3strict-softcore NeverSink PC 113,106 10,872
4 NeverSink-4verystr-softcore NeverSink PC 92,014 5,829
5 NeverSink-5uberstr-softcore NeverSink PC 75,595 3,187
6 NeverSink-6uberplu-softcore NeverSink PC 61,127 2,049
7 NeverSink-0soft-softcore NeverSink PC 41,444 1,360
8 AAAACaster Tytykiller PC 25,965 3,876
9 AAAARanged Tytykiller PC 20,490 1,565
10 AAAAMelee Tytykiller PC 20,370 1,480
11 AMiloSlinger Tytykiller PC 14,468 417
12 AAAAMinions Tytykiller PC 8,544 582
13 Leveling Minion Build Sylow PC 8,311 3,620
14 AAA Loot Filter NG Alex728GT PC 8,114 2,334
15 NeverSink-1regular-hardcore NeverSink PC 7,575 405
16 1. Starting Off. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 7,180 2,483
17 NeverSink-0soft-hardcore NeverSink PC 7,127 101
18 NeverSink-2semistr-hardcore NeverSink PC 6,930 227
19 NeverSink-3strict-hardcore NeverSink PC 6,260 143
20 Reim_Starter riozio PC 6,068 1,557