ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
21 NeverSink-4verystr-hardcore NeverSink PC 5,276 64
22 NeverSink-5uberstr-hardcore NeverSink PC 4,669 43
23 NeverSink-6uberplu-hardcore NeverSink PC 4,477 41
24 AAA Loot Filter EG Alex728GT PC 4,048 498
25 Reim_Stric riozio PC 3,429 453
26 AAA Loot Filter EGP Alex728GT PC 3,134 251
27 2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 3,053 428
28 My Current Farming Filter NeverSink PC 2,343 89
29 Exosta - Solo Play Morgoth92 PC 2,333 402
30 Sovereign General StupidFatHobbit PC 2,053 458
31 Balors General Mapping Filter Balormage PC 1,968 395
32 Sovereign Strict StupidFatHobbit PC 1,876 294
33 Balors League Start Filter Balormage PC 1,800 361
34 3. 84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides Wrecker_of_Days PC 1,577 107
35 Balors Strict Filter Balormage PC 1,566 221
36 1. Starting Off. 4 Everyone Wrecker_of_Days PC 1,517 215
37 Exosta - Slow Play and League Start Morgoth92 PC 1,455 132
38 NeverSink-2-Zh-Tw Firulife PC 1,453 48
39 Sovereign Uberstrict StupidFatHobbit PC 1,364 122
40 Alialun Pick All 3.14 Alialun PC 1,352 428