ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
61 XiaZRegular peter_pakanun PC 593 427
62 Filter 3 Uber Strict Speedoz PC 518 82
63 Sovereign General - CS StupidFatHobbit PC 499 61
64 Sovereign Strict - CS StupidFatHobbit PC 494 71
65 4. Fancies-Atlas. 4 Everyone Wrecker_of_Days PC 484 25
66 Shak PC 3.14 v1 Leveling and Ossuary ShakCentral PC 464 115
67 OFTRTA_LOW Muldini PC 455 108
68 OFTRTA_HIGHISH Muldini PC 438 47
69 ShpaerVoice-2-Zh-Tw Firulife PC 425 13
70 Shak PC 3.14 v1 Strict Mapping ShakCentral PC 421 86
71 Sovereign Uberstrict - CS StupidFatHobbit PC 418 37
72 ShpaerVoice-3-Zh-Tw Firulife PC 407 13
73 OFTRTA_HIGH Muldini PC 381 29
74 ShpaerVoice-1-Zh-Tw Firulife PC 370 7
75 ShpaerVoice-4-Zh-Tw Firulife PC 360 10
76 BEASTfilter - Strict Lategame Dissolator PC 338 38
77 Firu-3-Zh-Strict Firulife PC 337 8
78 SOLO-ItemFilter iammissugg PC 333 91
79 BEASTfilter - Lategame Dissolator PC 319 38
80 ShpaerVoice-0-Zh-Tw Firulife PC 319 9