ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
81 OFTRTA_TIGHT Muldini PC 242 8
82 ShpaerVoice-2-Zh-Tw Firulife PC 236 7
83 5_Uber-Strict_DeadlyCrush eocsdev PC 228 17
84 SOLO-ItemFilter-S iammissugg PC 223 35
85 ShpaerVoice-3-Zh-Tw Firulife PC 217 4
86 6_UBER-Plus-Strict_DeadlyCrush eocsdev PC 213 13
87 Ontop_Core_New maydie13 PC 206 59
88 ShpaerVoice-4-Zh-Tw Firulife PC 198 6
89 ShpaerVoice-1-Zh-Tw Firulife PC 191 2
90 Firu-3-Zh-Strict Firulife PC 182 4
91 ShpaerVoice-5-Zh-Tw Firulife PC 173 4
92 ShpaerVoice-0-Zh-Tw Firulife PC 165 3
93 ShpaerVoice-6-Zh-Tw Firulife PC 152 4
94 SKCloudy.TV Filter CloudyGaming PC 149 106
95 Boosted Caster BoostCoder PC 132 15
96 Adngamer - Estricto pableras PC 128 45
97 L1_Regular_HW ffhighwind PC 127 94
98 SimpleFiltre vindoq PC 120 131
99 Boosted Ranged BoostCoder PC 117 10
100 Xai Filter Semi Strict xaitv PC 114 41