ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม

อันดับ ชื่อตัวกรอง บัญชี ระบบ Followers คัดลอก
81 OFTRTA_VERY_HIGH Muldini PC 313 21
82 Shak PC 3.14 v1 Very Strict Endgame ShakCentral PC 313 34
83 Anime993 AgroMorph PC 312 94
84 ShpaerVoice-5-Zh-Tw Firulife PC 306 6
85 BEASTfilter - Starter Dissolator PC 295 35
86 ShpaerVoice-6-Zh-Tw Firulife PC 281 7
87 Adngamer - normal pableras PC 264 220
88 SOLO-ItemFilter-S iammissugg PC 249 41
89 OFTRTA_TIGHT Muldini PC 243 10
90 Ontop_Core_New maydie13 PC 212 62
91 Boosted Caster BoostCoder PC 165 22
92 kote1 kote4 PC 149 15
93 L1_Regular_HW ffhighwind PC 144 102
94 Adngamer - Estricto pableras PC 144 50
95 SimpleFiltre vindoq PC 135 143
96 Filter 3.14 RF League Start Pohx PC 135 105
97 stary_kote1 kote4 PC 135 2
98 kote2 kote4 PC 134 4
99 Boosted Summoner BoostCoder PC 133 24
100 kote5 kote4 PC 132 1